Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej


Regulamin organizacyjny


Podmiot leczniczy MARIA OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY MARIA USTUPSKA-FILIPOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii


Cennik masażu
Cennik masażu


Cennik Fizjoterapii

Cennik Fizjoterapii